Het Sluisboek!

In de Boekenweek hebben nieuwkomers en vrijwilligers een stukje geschreven over wat de Sluis voor hen betekent. Deze hartverwarmende, verrassende verhalen zijn gebundeld in ‘het Sluisboek’. Wethouder Rita Visscher ontving het eerste exemplaar, en nu is de online versie voor iedereen beschikbaar! Ga ervoor zitten, houd de tissues gereed en lees waar we het allemaal voor doen. SAMEN.

Sluisboek 3e editie

Financieel jaarverslag 2017 van de werkcommissie vluchtelingen Zaanstad

Op 22 maart 2018 is de informatieavond over het beheer van de donaties voor de vluchtelingen en statushouders gepland.

Deze avond vindt plaats in De Sluis, Jufferstraat 6 te Zaandam en begint om 19.30 uur tot ca. 21 uur.

Ten behoeve daarvan staat hieronder het concept financieel jaarverslag over 2017:

Concept – Financieel jaarverslag 2017 d.d. 07-03-2018

Verslag info avond VWN en gemeente 6 april 2017

Op 6 april kwam een aantal vrijwilligers samen met medewerkers van Vluchtelingenwerk en gemeente Zaanstad. Vooraf was een lijst met vragen ingediend die uitgebreid toegelicht werden. Daarnaast was er ruimte om op individuele casussen in te gaan. Actiepunten werden meteen opgepakt en suggesties van de vrijwilligers die statushouders begeleiden werden serieus genomen. Het is fijn dat we ook hierin steeds meer ‘samen’ creëren met vrijwilligers, gemeente en Vluchtelingenwerk. Kortom, het was een geslaagde avond! De vragen en antwoorden zijn hier terug te lezen:

2017-04-05 Beantwoording vragen vrijwilligers ten behoeve van info avond 6-4-2017 def.versie

Overdracht giften voor vluchtelingen activiteiten in Zaandam

Persbericht:

Na de inrichting van het tentenkamp in het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam heeft de Noorderkerk haar deuren geopend voor de vluchtelingen uit het kamp.  Gaandeweg werd deze opvang mede een eerste onderdeel van de integratie van vluchtelingen in de Zaanse gemeenschap en werden donaties ontvangen van verschillende organisaties, groepen en personen, waarbij de Noorderkerk het beheer van de donaties op zich nam.

Inmiddels was in samenwerking met het COA ook een locatie geopend in de nabijheid van de opvang in de Achtersluispolder. Deze locatie, De Sluis genaamd, voorziet nog dagelijks in de opvang van asielzoekers en begeleidt hen bij het leren van de Nederlandse taal, het leren over de Nederlandse cultuur en in contact te komen met Nederlanders door middel van verschillende activiteiten in en buiten gebouw De Sluis.

Nu de binding met de Noorderkerk er niet meer is, is besloten het geld van de donaties, een bedrag van € 17.000, over te dragen aan de nieuwe werkgroep Vluchtelingen Zaanstad, welke onderdeel vormt van de Stichting Zaandamse Gemeenschap. De Stichting Zaandamse Gemeenschap bestaat uit commissies welke sociale en culturele evenementen voor de samenleving organiseren, zoals de Sint Intocht Zaandam, de 4 mei Herdenking in het Plantsoen van het Verzet en de bediening van de Historische Sluis in Zaandam.

De mensen van de Noorderkerk willen nogmaals hun dank uitspreken aan de donateurs voor hun giften en de vrijwilligers voor hun werk.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Ronald Ootjers ,  075 67355542 of 0654 666 795 email; ronaldootjers@gmail.com

Binnenkort meer nieuws over de leden van de nieuwe werkgroep Vluchtelingen en de besteding van de donaties.

UA-76429440-1