Persbericht:

Na de inrichting van het tentenkamp in het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam heeft de Noorderkerk haar deuren geopend voor de vluchtelingen uit het kamp.  Gaandeweg werd deze opvang mede een eerste onderdeel van de integratie van vluchtelingen in de Zaanse gemeenschap en werden donaties ontvangen van verschillende organisaties, groepen en personen, waarbij de Noorderkerk het beheer van de donaties op zich nam.

Inmiddels was in samenwerking met het COA ook een locatie geopend in de nabijheid van de opvang in de Achtersluispolder. Deze locatie, De Sluis genaamd, voorziet nog dagelijks in de opvang van asielzoekers en begeleidt hen bij het leren van de Nederlandse taal, het leren over de Nederlandse cultuur en in contact te komen met Nederlanders door middel van verschillende activiteiten in en buiten gebouw De Sluis.

Nu de binding met de Noorderkerk er niet meer is, is besloten het geld van de donaties, een bedrag van € 17.000, over te dragen aan de nieuwe werkgroep Vluchtelingen Zaanstad, welke onderdeel vormt van de Stichting Zaandamse Gemeenschap. De Stichting Zaandamse Gemeenschap bestaat uit commissies welke sociale en culturele evenementen voor de samenleving organiseren, zoals de Sint Intocht Zaandam, de 4 mei Herdenking in het Plantsoen van het Verzet en de bediening van de Historische Sluis in Zaandam.

De mensen van de Noorderkerk willen nogmaals hun dank uitspreken aan de donateurs voor hun giften en de vrijwilligers voor hun werk.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Ronald Ootjers ,  075 67355542 of 0654 666 795 email; ronaldootjers@gmail.com

Binnenkort meer nieuws over de leden van de nieuwe werkgroep Vluchtelingen en de besteding van de donaties.

Share This
UA-76429440-1